كل عناوين نوشته هاي نويسنده

نويسنده
[ شناسنامه ]
تحريم يعني چه؟ ...... شنبه 100/8/8
تشويش اذهان هميشه نتيجه عکس داشته ...... سه شنبه 100/8/4
قضيه چيه؟ به ما هم بگين ...... پنج شنبه 100/7/29
تا پول داري رفيقتم، قربان بند کيفتم ...... پنج شنبه 100/7/22
چه کسي از بيت کوين و رمزارزها حمايت ميکنه؟ ...... شنبه 100/7/10
آلودگي عجيب مونوکسيد کربن در مشهد ...... چهارشنبه 100/6/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها